س. مه 17th, 2022

علم اخلاق ورزش

سایت خبری تحلیلی و آموزشی

تبلیغات

حق و حقوق  هواداران و علاقمندان فوتبال کشور کجاست؟ تبعیض؛بد اخلاقی؛قانون؛عدالت؛انصاف؛اخلاق؛حق؛دروغگوئی؛راستگوئی وبرخی کلمات مشابه کلیدواژه اتفاقات موضوع سپاهان و پرسپولیس...

اجرای سراسری طرح ملی مدیریت جامع هواداران فوتبال با رویکرد فرهنگی و اخلاقی هواداران در حال پر کردن پرسشنامه ها...