س. اکتبر 26th, 2021

علم اخلاق ورزش

سایت خبری تحلیلی و آموزشی

در چندین سال گذشته به تکرار این جملات که ورزش صنعت؛فرهنگ ؛سیاست  و…؛است می شنویم؛بصورت ویژه در کشورمان دربارهء فوتبال .البته این  مباحث و مقولات درباره ورزش و فوتبال در دنیا سابقهء چندین ده ساله دارد.

در تاریخ باستان  به  یونان عهد قدیم ؛ طلایه دار دوران طلائی ورزش(776 ق.م .آغاز و حدود چندین ده سال بعد از آن )لقب داده اند. در برهه ائی که برداشتی از ورزش به مفهوم  “ورزش خالص” وجود داشت . معنی واقعی این مفهوم :اصالت؛هویت و حقیقت ورزش را تبیین می کرد. یعنی “ورزش برای “ورزش” ؛جهت رسیدن به اهداف ذاتی و اصیل پنجگانه اش(تکامل بعد جسمانی؛شناختی؛عاطفی؛روانی حرکتی و اخلاقی) و سپس برای  سایر کارکردها مثل سرگرمی ؛ تفریح اشراف و سایر کاربردها (اقتصادی؛سیاسی؛اجتماعی؛فرهنگی و حتی نظامی).

 به نظر می رسد نکته ائی که در دنیای امروزه؛بویژه در کشورمان  بشدت مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته و بتدریج از اذهان پاک می شود .حقیقت  ورزش ؛ورزش ها و بویژه فوتبال است(ورزش خالص).که نهایتا” ورزش کشورمان را به سمت استحاله شدن؛بی هویتی وبی اصالتی حرکت می دهد. البته در جهان امروز بنا به دلایل زیادی بسیاری از پدیده ها؛مفاهیم و واژه ها متحول و البته استحاله شده اند.

لذا ضروری است محققان؛اساتید دانشگاه  و پژوهشگران فلسفه و جامعه شناسی ورزش ؛بر اهمیت حقیقت ورزش و فوتبال  تاکید نموده؛ و مدیران و مربیان ورزش را  برای تحقق اهداف اصیل و ذاتی آن آشنا نمایند. امروزه منشاء بسیاری از چالشها؛مشکلات؛بی حرمتیها و بد اخلاقی های ورزش که به فساد مالی؛دوپینگ؛تبعیض؛زدو بند و…منتهی می شود؛ از  توجه و نگاه  یکسویه مدیران؛ مسئولان؛ مربیان و ورزشکاران به  کارکردها و کاربردهای اقتصادی؛سیاسی و…؛نشا ت می گیرد.

پس فوتبال و ورزش؛صنعت؛ اقتصاد ؛ سیاست و…نیست.اما  در صورت برنامه ریزی صحیح و اصولی بر پایه  اهداف ذاتی  و حفظ اصالت ورزش و فوتبال؛ میتوان بصورت سالم و پایدار بهره برداریهای اقتصادی؛فرهنگی؛سیاسی و…؛را هم برداشت کرد.

قابل ذکر است برای تحقق این امر ما نیاز به  مدیران ورزشی تحصیلکرده متخصص حوزه ورزش و متعهد به فلسفه ورزش؛ با دارا بودن  دانش؛قدرت و شعور سیاسی؛اقتصادی؛فرهنگی و اجتماعی هستیم.

یونس قربانی

عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران مرکزی

 و مدیر مسئول مجله علم و اخلاق در ورزش

1399/10/12

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *